Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vägnätsbyrån

Vägnätsbyrån ansvarar för landskapets vägnät och är i första hand en beställarorganisation som arbetar med strategisk trafikplanering, trafiksäkerhet, farleder samt byggande och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, kanaler och färjfästen. Byrån erbjuder även vissa tjänster till kommuner och privata aktörer. Vid byrån finns vägunderhållsenheten som utför drifts- och underhållsåtgärder på landskapets vägar, broar, hamnar, flygfält och helikopterplattor.

 

Publicerad 13.5.2015 kl. 16:39
Uppdaterad 7.3.2022 kl. 13:10