Tunnel

Tunnelutredning - Fast förbindelse till Föglö

Landskapsregeringen avsåg att inleda en ny tunnelutredning för en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö, där den tunnelsträckning som var socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar studerades.

Projektets syfte var att ta fram ett översiktligt underlag rörande förutsättningarna för en tunnel mellan fasta Åland och Föglö kommun. Underlaget  skulle användas för parlamentarisk förankring i syfte att uppnå större samsyn samt som underlag till regeringens beslut om landskapet var beredd att avsätta de medel som behövdes för att förverkliga och sköta driften av en tunnel till Föglö.

Tunnelkommittén var en rådgivande instans till landskapsregeringen, som tillsattes med syfte att ta del av beredningen av en övergripande utredning om en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun.

Alla partier i Lagtinget, förutom Ålands socialdemokrater, finns representerade i Tunnelkommittén. 

I fråga om en fast förbindelse till Föglö i detta inledande skede krävdes en parlamentarisk och långsiktig enighet i huvudsak rörande:

1. Säkerhetsstandard

2. Finansiering

3. Tunnelsträckning

Tunnelkommitténs arbete under 2021 utmynnade i ett betänkande som fungerade som beslutsunderlag för landskapsregeringen.

Protokoll från tunnelkommitténs möten, rapporter och slutbetänkanden finns att läsa under bilagor.