Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tunnel
Tunnel

Tunnelutredning - Fast förbindelse till Föglö

Landskapsregeringen avser inleda en ny tunnelutredning för en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö, där den tunnelsträckning som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar är den som studeras.

Projektet syftar till att ta fram ett översiktligt underlag rörande förutsättningarna för en tunnel mellan fasta Åland och Föglö kommun. Underlaget ska användas för parlamentarisk förankring i syfte att uppnå större samsyn, samt som underlag till regeringens beslut om landskapet är beredd att avsätta de medel som behövs för att förverkliga och sköta driften av en tunnel till Föglö, innan mer resurskrävande insatser utförs.

Tunnelkommittén är en rådgivande instans till landskapsregeringen, som tillsätts med syfte att ta del av beredningen av en övergripande utredning om en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun.
Alla partier i Lagtinget, förutom Ålands socialdemokrater, finns representerade i Tunnelkommittén. 

I fråga om en fast förbindelse till Föglö i detta inledande skede krävs en parlamentarisk och långsiktig enighet i huvudsak rörande:

1. Säkerhetsstandard

2. Finansiering

3. Tunnelsträckning
 

Tunnelkommitténs arbete skall under 2021 utmynna i ett betänkande som skall fungera som beslutsunderlag för landskapsregeringen.

Protokoll från tunnelkommitté möten, rapporter och slutbetänkanden finns att läsa under bilagor.

 

Publicerad 17.3.2021 kl. 16:21
Uppdaterad 24.3.2022 kl. 13:36