Lagstiftning

Följande lagstiftning styr utbildningen på gymnasienivå:

 • Landskapslag 2011:13 om gymnasieutbildning
 • Landskapsförordning 2011:75 om gymnasieutbildning
 • Republikens presidents förordning 2006:68 om studentexamen i landskapet Åland
 • Republikens presidents förordning 2005:37 om yrkesutbildning inom social - och hälsovård i landskapet Åland
 • Republikens presidents förordning 2005:61 om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
 • Landskapslag 1998:59 om läroavtalsutbildning
 • Landskapsförordning 2011:76 om läroavtalsutbildning
 • Landskapslag 2019/14 om ändring av 34 och 67 §§ i landskapslagen om gymnasieutbildning
 • Landskapslag 2020/121 om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
 • Landskapsförordning 2019/41 om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning
 • Landskapsförordning 2020/87 om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning