Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekologisk produktion - ÅKEJ producentregister

Producenter och förädlare ansöker om att ingå i ÅKEJ-registret. Ansökan om anslutning kan lämnas in när som helst under året. Det lönar sig ändå att lämna in ansökan i god tid på våren, eftersom omläggningsperioden inte kan börja före anslutningsdatumet. Digitala blanketter finns i rutan Blanketter här intill.

Landskapsregeringen beslutar om producenten eller förädlaren kan upptas i registret efter en kontroll på företaget och efter utlåtande av Ålands kontrollnämnd för ekologisk produktion. Villkoren som ställs på odlaren är de som ställs i Europeiska unionens lagstiftning om ekologisk produktion.

Regler för ekologisk odling finns bland annat för växtodling, djurproduktion, låggradig förädling och livsmedelsproduktion. I och med att en odlare ansöker om att få ingå i kontrollregistret går han/hon med på att få besök av ekocertifierare minst en gång varje år.

Var och en (t.ex. jordbruk, livsmedelsföretag) som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan. I samband med den inledande kontrollen kontrolleras att ekoplanen motsvarar verkligheten i verksamheten.

I ekoplanen skall det finnas en beskrivning av produktions- och lagerlokaler, en växtföljdsplan, en gödslingsplan, beskrivning av hur man motverkar skadedjur och ogräs, beskrivning av produkttransporter och annat som är av betydelse för den ekologiska produktionen.

Exempel på hur en ekoplan kan se ut finns bland blanketterna på sidan Ekologisk produktion.

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:43
Uppdaterad 30.1.2020 kl. 13:32