Budget 2016 - 2020

Här kan du ta del av landskapsregeringens budget för åren 2016–2020. Budgetförslagen kompletteras med lagtingets beslut i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande.

Läs finans- och näringsutskottets betänkande på lagtingets webbplats