Budget 2016 - 2020

Här kan du ta del av landskapsregeringens budget för åren 2016 - 2020.

Publicerad 28.10.2016
Uppdaterad 31.10.2019