Pilotprojekt – Främjande av elektrifiering på landsbygden

Sedan 2021 driver Nordiska ministerrådet projektet "Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden". Ett deluppdrag i projektet är att sprida information om elbilar och laddning på landsbygd i de nordiska länderna genom två webbutbildningar.

Landskapsregeringen deltar i projektet och är med och sprider dessa utbildningar.

Utbildningarna hittar ni här Utbildning. 

För mer information om projektet, se det här dokumentet  
PM.