Allmänna vägar

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar, vilka är landsvägar och bygdevägar.

År 2017 fanns på Åland:

  • Landsvägar: 426 km
  • Bygdevägar: 214 km
  • Ytbelagda landsvägar: 411 km
  • Ytbelagda bygdevägar: 166 km
  • Gc-vägar, landsbygden: 63 km
Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 28.5.2019