Allmänna vägar

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar, vilka är landsvägar och bygdevägar.

År 2021 fanns på Åland:

  • Landsvägar: 425 km
  • Bygdevägar: 213 km
  • Ytbelagda landsvägar: 417 km
  • Ytbelagda bygdevägar: 186 km
  • ÅLR:s gc-vägar: 83 km