Sysselsättningsfrämjande utbildning

Kurser och utbildningar

För att tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och motverka arbetslöshet ordnas sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning med särskilda medel. Till sysselsättningsfrämjande utbildning antas personer som är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet, personer som är i behov av utbildning för att upprätthålla och öka sin yrkesskicklighet och personer som är i behov av utbildning för att få ett yrke.

Sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning ordnas utgående ifrån behov inom olika yrkesbranscher och i nära samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, (Ams). Du som är intresserad av sysselsättningsfrämjande utbildning ska i första hand kontakta Ams.

Läs om kurser på Ams webbplats

Läroavtal

En arbetssökande person inregistrerad vid Ams kan få möjlighet att genomföra en utbildning via läroavtal och få alla kostnader ersatta med sysselsättningsfrämjande medel.  För att ingå ett läroavtal krävs att man har ett avtal med en arbetsgivare. Närmare information om läroavtal fås från Ålands gymnasiums vuxenutbildningsavdelning.

Läs om läroavtal på Ålands gymnasiums webbplats