Elnätsinnehavare

Anmälan

Enligt 4 § 4 punkten i landskapslag (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden ersätts tillståndsplikten med en anmälningsplikt för byggande av kraftverk med märkeffekt över 500 kilovoltampere samt för elöverföringsanläggningar och elledningar för nominell spänning på över 1 000 volt.

Fortsatt kan också i vissa fall fordras bygglov enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland samt miljötillstånd enligt landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

Byggandet kan inledas först trettio dagar efter att en sådan anmälan har gjorts.

Landskapsregeringen kan göra påminnelser om i lag skyddade objekt som kan beröras även som ge annan allmän information, men byggherren ansvarar för att gällande författningar följs.

Anmälan görs på en av Landskapsregeringen fastställd blankett, den finns som digitalt formulär, se Blanketter i rutan här intill.