Närmare beskrivning av allemansrätten

Naturen har sina egna ljud; fågelsång, vindens sus i trädkronorna och vågornas brus. Många människor vistas i naturen just för att njuta av detta. Och många längtar efter tystnaden, något som anses som en bristvara i dagens värld. Så rör dig tyst och stilla i naturen!

Vandring

Vandring i den åländska naturen ger dig snabbt växlande naturscener, fin kontakt med vår särpräglade flora och kanske möten med älg, rådjur och hare. Åland har flera fina vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad. Mer information om dessa fås från Visit Åland.

Läs om vandringsleder på Visit Ålands webbplats

Båtturism

Runt Åland finns flera fint anlagda gästhamnar som erbjuder olika sorts service. Bland annat kan de ta hand om avfall och tömma latrin. Det är i lag förbjudet att släppa ut avloppsvatten i havet från småbåtar. Vi rekommenderar att gästhamnarna används som natthamn. De flesta bryggorna på Åland är privata och inte tillåtna att använda.

Bilturism

Åland har ungefär 900 km allmänna vägar. Alla större vägar sammanbinds av broar eller färjor och även i skärgården är vägnätet tätt. Denna vägtäthet gör Åland till ett paradis för bil- och MC- turism. Därtill har Åland ett nät av privata vägar, byggda av markägarna för deras egna behov. Dessa vägar får användas med försiktighet, men husuppfarter får inte användas som vändplan.

Campingplatser

Vi ber dig som tältar eller reser med husvagn eller husbil att använda campingplatser för övernattning. På åländska turistkartor finns alla allmänna campingplatser utmärkta. De är officiellt klassificerade och erbjuder olika former av service. Utmärkande för alla åländska campingplatser är att avgifter tas per dygn per person, tält, bil och husvagn och inte för använd yta.

Cykling

Att cykla på Åland är populärt. De cykelpaket som resebyråerna säljer har en stor efterfrågan. Åland är genomkorsat av små och stora vägar. Vi rekommenderar att de mindre vägarna används av cyklister eftersom de åländska huvudvägarna är tungt belastade med biltrafik.

Paddling

Under senare år har paddling i den åländska arkipelagen blivit allt populärare. Landskapet är genomskuret av vikar, sund och naturkanaler. En särskild paddlingskarta har tagits fram av Visit Åland. Kartan har även information om servicepunkter som lätt kan nås av paddlare samt var man kan gå iland under sina utflykter.

Fiske

Fiske ingår inte i allemansrätten. För att få fiska ska du först köpa ett fiskekort för de vatten där du tänker hålla till. Fiskekorten säljs av fiskelagen och via jakt- och fiskebutikerna i Mariehamn. Därtill ska fiskande iaktta de särskilda bestämmelser som gäller inom det aktuella fiskekortsområdet. 

En mer övergripande beskrivning av allemansrätten kan du läsa här.