Penninginsamlingar

Penninginsamling är en verksamhet, genom man för att erhålla medel för välgörande, allmännyttigt eller annat allmänt ändamål vädjar till allmänheten på olika sätt. För att anordna penninginsamlingar måste du söka tillstånd av Ålands landskapsregering.

Endast registrerade föreningar får anordna penninginsamling. Även aktiebolag kan ges tillstånd om verksamheten inte är vinstdrivande. Då krävs att aktiebolaget har en allmännyttig verksamhet och att medlen samlas in för välgörande ändamål.

Som penninginsamling räknas inte vanlig kollekt som ett religiöst samfund tar upp i samband med religionsutövning och inte heller att hålla till salu lyckönsknings- och kondoleansadresser.

Ansökan om penninginsamling skickar du till landskapsregeringen och det ska tydligt anges vilket ändamål de influtna medlen ska användas till.  Den som får tillstånd till penninginsamling ska inom tre månader efter det att insamlingen har avslutats avge redovisning till Ålands polismyndighet.

Tillstånd för penninginsamlingar beviljas för viss tid, högst ett år. Förlängning av den fastställda tiden beviljas inte.

Bestämmelserna om penninginsamling ingår i landskapslagen angående penninginsamlingar (1950:25).

Hur ansöker jag om att anordna en penninginsamling?

För ansökan om tillstånd för penninginsamling finns ett digitalt formulär som tillhandahålls av landskapsregeringen. I ansökan ska du förutom föreningens namn, adress och kontaktuppgifter ange:

  • tiden för vilken penninginsamlingen ska hållas
  • sättet och området för insamlingen (brev, antal listor, antal sparbössor, bankgiro etc.) Om märken säljs ska priset för märket uppges.
  • ändamålet för insamlingen.

Avgiften för ansökan om ett tillstånd är 43 euro. Handläggningstiden för en ansökan är ca en månad.

Du hittar länken till det digitala formuläret under rubriken Blanketter här intill.

Redovisning

Redovisningen av föranstaltad penninginsamling bör inom tre månader efter det insamlingen avslutats inlämnas till Ålands polismyndighet Strandgatan 27, PB 73, Mariehamn 22100, Åland.

Blankett för redovisningen finns under rubriken Blanketter här intill.