Buller

Lagstiftning om buller

Åland har så kallad blankettlagstiftning inom bullerområdet. Detta betyder att vi har åländska regler som stadgar att man följer vissa riksförfattningar gällande buller.

Den åländska författningen hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning på den här webbplatsen. Riksförfattningen, som den åländska lagen hänvisar till, hittar du på webbplatsen finlex.

Landskapsförordning (2005:51) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter

Läs statsrådets förordning på webbplatsen finlex

Läs EU:s direktiv om omgivningsbuller här

Ålands landskapsregerings beslut (2001:72) om tillämpning i landskapet Åland av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus

Läs statsrådets förordning på webbplatsen finlex

Läs även anvisningarna för mätning av omgivningsbuller i miljöministeriets publikation (pdf), som du hittar under "Bilagor" här intill.

Mer information

Information som gäller buller hittar du även på tillsynsmyndigheten Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets (ÅMHM:s) webbplats.

ÅMHM:s webbplats