Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fiskevård

Fiskevård innebär att vidta åtgärder för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd. Åtgärder som räknas som fiskevård är:

  • Att bevara, underhålla och förbättra lek- och uppväxtområden
  • Utplantering
  • Provfiske
  • Fångstbegränsningar
  • Utredningar för att samla in fakta

En arbetsgrupp vid Ålands landskapsregering utredde under år 2016 alternativ för hur fiskevården ska finansieras i framtiden. Arbetsgruppens rapport finns under bilagor.

Under bilagor finns rapporter över olika utredningar som gjorts vid fiskeribyrån.

Publicerad 18.5.2015 kl. 12:25
Uppdaterad 2.8.2021 kl. 13:01