Växthälsa - Lagstiftning

Farliga växtsjukdomar och skadedjur som inte får förekomma på produktionsplatser eller i växter som importeras eller marknadsförs i landet har definierats i lagstiftningen på EU-nivå, nationell nivå och på Åland. Även de inspektioner och bekämpningsåtgärder som genomförs för att förhindra skadegörarna från att sprida sig baserar sig på bestämmelserna. Här hittar du de viktigaste bestämmelserna om växthälsa.

Åländsk lagstiftning

Växtskyddslagen

Lagen om plantmaterial

Förordning om plantmaterial

Lagen om växtskyddsmedel

Förordning om växtskyddsmedel

Nationell lagstiftning

Växtskyddslagen

Lagen om växtskyddsmedel

Läs mer om nationella bestämmelser om växtproduktion på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats

EU-lagstiftning

Växthälsa på Europeiska kommissionens webbplats på engelska