Utplantering

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp (tidigare Ålands Fiskodling) kläcker och föder upp yngel av havsöring, sik och gädda. Det är främst fiskelag och fiskevårdssammanslutningar som köper ynglen för utplantering i de egna vattenområdena. För yngelproduktionen används i första hand rom från fisk fångad på Åland.

År 2018 utplanterad fisk från Ålands fiskevårdscentrum:

  • Havsöring; 167.000 stycken
  • Gädda, nykläckt; 1.960.000 stycken
  • Sik; 187.000 stycken 

Havsöring är den dominerande fiskarten i odlingens verksamhet. Åland saknar förutsättningar för att upprätthålla ett havsöringsbestånd på naturlig väg, men tack vare utplanteringarna finns ett fiskbart bestånd vid Åland.

Sik är kommersiellt en viktig art och därför finns det ett stort intresse bland vattenägare att stärka bestånden genom utplanteringar. Utplantering av sik enligt den modell som görs från Ålands Fiskevårdscentrum är framgångsrik (se bilaga).

Gädda är intressant för fritids- och sportfisket. På grund av varierande storlek på årsklasserna kan beståndet periodvis vara svagt, men genom utplanteringar kan man plana ut de värsta svackorna. Utplantering av gädda ger ett argument för försäljning av fiskekort.

Havsöring och sik föds upp dels i anläggningen men också i präglingskassar. Uppfödningen i präglingskassar gör att fisken präglas till området där kassen ligger. Tack vare det återkommer fisken till samma område efter några års uppväxttid.

Vattenägaren sköter präglingskassarna. Den som är intresserad av att ta hand om en präglingskasse kan kontakta fiskevårdscentret.

Beställning av yngel bör ske före den 15 april till Ålands fiskevårdscentrum. Beställningsblankett finns under "Bilagor".

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 13.1.2020