Vattenövervakning

Vattenövervakningen har som syfte att ge en heltäckande översikt av vattenmiljöns tillstånd och för att ge underlag för fortgående kvalitetsbedömning av hela det åländska havsområdet inklusive de inre vikarna och vattentäkterna. Ett övervakningsprogram anpassat i enlighet med vattenlagen och vattendirektivet har tagits fram.

På sidorna omvattenmiljö och klassificering av vatten finns sammanställda resultat från olika provtagningar.

Publicerad 26.1.2016
Uppdaterad 9.2.2016