Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Foder

Registrering som foderföretagare

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 183/2005 om foderhygien måste hela foderkedjan registrera sig som foderföretagare. Detta för att garantera spårbarhet av foderkedjan.

De verksamheter som kräver registrering som primärproducent av foder är:

  1. foderproduktion (ex. odling av foderspannmål eller tillverking av ensilage antingen för gårdens eget bruk eller till försäljning)
  2. tillblandning av foder utan tillsatser/förblandningar för gårdens eget bruk
  3. användning av hemmaproducerat och/eller köpt foder för utfodring av lismedelsproducerande husdjur

Registreringsskyldigheten berör inte gårdar

  • som endast utfordrar pälsdjur eller andra djur som står utanför livsmedelskedjan (ex. tävlings-eller hobbyhästar)
  • vars foder endast används för utfodring av gårdens egna djur och då de livsmedel som fås av dessa djur uteslutande används på den egna gården
  • som odlar foder på högst 3 ha årligen och som levererar allt foder till en lokal gård för att användas där

Om man blandar till eller tillverkar foder för försäljning ska man anmäla sig som företag som handlar med fodermedel. Lageranläggningar, transportföretag för foder, parti- och detaljhandlare är också företag inom foderbranschen och ska anmäla sig som företag som handlar med fodermedel. Registreringskravet gäller dock inte foderföretagare endast bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder. Det finns en anvisning för transportföretag som transporterar foder under bilagor här intill.

Förteckningen över aktörer inom primärproduktion av foder enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 finns som bilaga.

Förteckningen över aktörer inom fodersektorn enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 finns också som bilaga.

Blanketter

Blanketter för att anmäla sig som primärproducent av foder eller registrerat företag som handlar med fodermedel finns under rubriken Blanketter här intill.

Lagstiftning

På Åland gäller Landskapslag 2010:83 om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen samt Landskapsförordning 2013:38 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om foder.

Den finländska foderlagen och författningarna gäller som blankettlagar på Åland med de undantag som finns i landskapslagstiftningen. Register över godkända fodertillsatser finns på Europeiska komminsionens webbplats. Direkta länkar till aktuell lagstiftning hittar du nedan:

Publicerad 13.5.2015 kl. 15:19
Uppdaterad 23.1.2020 kl. 11:16