Grundskoleutbildning för vuxna

Grundskoleutbildning för vuxna – Grundvux

Grundskoleutbildning för vuxna är en ny utbildningsform som riktar sig till personer vars hemkommun är på Åland och som har passerat läropliktsåldern (17 år och äldre) och saknar avgångsbetyg från grundskolan.

Utbildningen är indelad i tre skeden: läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskurs 1-3), inledningsskedet (motsvarar årskurs 4-6) och slutskedet (motsvarar årskurs 7-9). Varje skede är organiserat i kurser och man kan delta i hela utbildningen eller endast delar av den beroende av tidigare kunskaper. Utbildningen omfattar sammanlagt högst 4 år. Den som studerar på heltid ska avlägga studierna på högst 5 år.

Undervisningen är kostnadsfri.  Förutom undervisningen är också läroböcker och övriga läromedel, arbetsredskap och material avgiftsfria. Heltidsstuderande har också rätt till en avgiftsfri skolmåltid och under vissa förutsättningar en avgiftsfri skolskjuts.

Kommunerna ansvarar för organisering av grundskoleutbildningen genom att ordna det i sin egen kommun eller i samarbetet med andra kommuner eller köpa tjänsten av Ålands folkhögskola som har beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för vuxna.

Ansökan till Grundvux sker via hemkommunen, elevhandledaren i grundskolan eller vägledarna vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams).

Läs om Grundvux på Ålands folkhögskolas webbplats