Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skolmaterial om att förebygga avfall

Landskapsregeringen har deltagit i arbetet med att ta fram ett läromaterial för att avfallsmängderna ska minska genom att avfall förebyggs. Nordiska ministerrådet anser att det är viktigt att få mer fokus på hur vi i Norden kan öka medvetenheten om avfallsförebyggande och hållbar konsumtion, även i skolundervisningen. Därför har Nordiska ministerrådet låtit ta fram både ett lärarmaterial och ett elevhäfte på de flesta nordiska språk, däribland en version för Åland och Svenskfinland. Materialet är i första hand tänkt att användas elektroniskt. Du hittar länkarna till materialet här nedan. Elevhäftet och lärarhandledningen finns även som pdf-filer under rubriken ”Bilagor” här intill.

Förebygg avfall: Elevhäfte 

Förebygg avfall: Lärarhandledning. En idékatalog för natur-/teknikundervisning med fyra teman om avfallsförebyggande 

 

Publicerad 14.1.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 14.1.2020 kl. 12:05