Skolmaterial om att förebygga avfall

Landskapsregeringen har deltagit i arbetet med att ta fram ett läromaterial för att avfallsmängderna ska minska genom att avfall förebyggs. Nordiska ministerrådet anser att det är viktigt att få mer fokus på hur vi i Norden kan öka medvetenheten om avfallsförebyggande och hållbar konsumtion, även i skolundervisningen. Därför har Nordiska ministerrådet låtit ta fram både ett lärarmaterial och ett elevhäfte på de flesta nordiska språk, däribland en version för Åland och Svenskfinland. Materialet är i första hand tänkt att användas elektroniskt. Du hittar länkarna till materialet här nedan.

Elevhäfte

Lärarhandledning

Publicerad 25.2.2016
Uppdaterad 25.2.2016