Ny bro över Bomarsund, Sunds kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 4.4.2019 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Bomarsund jämte tillfällig väg längs landsväg nr 2, sektion 1884 - 2205, mellan Bomarsund och Prästö i Sunds kommun.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2018/7434.