Gymnasium

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå bygger på grundskolans lärokurs och ordnas inom Ålands gymnasium. Utbildningen är i regel treårig men kan vid behov i särskilda fall förlängas till fyra år.  Ålands gymnasium är en myndighet som upprätthåller undervisning i två skolor. Ålands lyceum ansvarar för den allmänbildande gymnasieutbildningen och Ålands yrkesgymnasium för den grundläggande yrkesutbildningen. Inom Ålands yrkesgymnasium finns också utbildning och fortbildning för vuxna.

Läs om gymnasieutbildning på Ålands gymnasiums webbplats

Den allmänbildande gymnasieutbildningen

Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i Ålands lyceum. Utbildningen leder till en allmänbildande gymnasieexamen och nationell studentexamen. Examen ger dig en behörighet för fortsatta studier i högskolor och universitet. Ytterligare information om inriktningar och kurser hittar du på skolans webbplats.

Läs om allmänbildande utbildning på Ålands gymnasiums webbplats

Den grundläggande yrkesutbildningen

Den grundläggande yrkesutbildningen ordnas inom olika utbildningsprogram i Ålands yrkesgymnasium.  När du slutfört dina studier får du en gymnasieexamen/grundexamen med yrkesinriktning.

Programmen förbereder dig för att självständigt utöva ett yrke eller att fortsätta med högskolestudier.

Om du vill förbereda dig för fortsatta studier på högskole- eller yrkeshögskolenivå kan du inom ditt utbildningsprogram välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt den allmänbildande utbildningens läroplan som läses i Ålands lyceum.

En gymnasieexamen/grundexamen med yrkesinriktning ger en allmän behörighet för fortsatta studier inom högskolor och universitet. Ytterligare information om program och studier hittar du på skolans webbplats.

Läs om grundläggande yrkesutbildning på Ålands gymnasiums webbplats

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är avsedd för dig som inte kommer direkt från grundskolan och som kanske vill ha en ny utbildning inom ett nytt yrkesområde eller har en påbörjad utbildning och en del arbetserfarenhet som du vill slutföra och få betyg eller intyg över. Du kan då välja mellan att avlägga en hel eller delar av en examen inom den grundläggande yrkesutbildningen eller gå en läroavtalsutbildning.

Examensgivande utbildningar för vuxna i form av gymnasieexamen/grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Vissa utbildningar är vidareutbildningar eller påbyggnadsutbildningar som kräver en gymnasieexamen i grunden.

I en läroavtalsutbildning kan du varva teoretiska yrkesstudier i en skola med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Utbildningen grundar sig på lärande i arbete. Läroavtal lämpar sig både för ungdomar och vuxna men förutsätter att du redan har en arbetsgivare som är intresserad av att du går utbildningen. Ytterligare information om vuxenutbildning och kursutbud på Åland hittar du på skolans webbplats.

Läs om vuxenutbildning på Ålands gymnasiums webbplats