Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fångstbegränsningar

Fiskevård kan också göras genom olika former av regleringar av fisket. Landskapsregeringen kan besluta om allmänna regleringar, men vattenägaren kan besluta om regleringar på det egna vattenområdet. Till exempel kan fastighetsägaren förbjuda fiske på lekområden, om strängare minimimått än det lagstadgade eller reglera uttaget av mängden fisk.

Publicerad 14.4.2020 kl. 11:11
Uppdaterad 27.4.2020 kl. 12:42