Fångstbegränsningar

Fiskevård kan också göras genom olika former av regleringar av fisket. Landskapsregeringen kan besluta om allmänna regleringar, men vattenägaren kan besluta om regleringar på det egna vattenområdet. Till exempel kan fastighetsägaren förbjuda fiske på lekområden, om strängare minimimått än det lagstadgade eller reglera uttaget av mängden fisk.