Minister Mats Perämaa

Finansminister Mats Perämaa

Ansvarsområde: Finansavdelningen förutom digitalisering, skattegränsfrågor, samt från näringsavdelningen sjöfartsfrågor.

Första ersättare: Annika Hambrudd
Andra ersättare: Camilla Gunell