Ålands statistik- och utredningsbyrå

Ålands statistik- och utredningsbyrå är Ålands officiella statistikmyndighet. De arbetar med kvalificerad utrednings- och forskningsverksamhet. Ålands statistik- och utredningsbyrå brukar förkortas ÅSUB.

På Ålands statistik- och utredningsbyrås webbplats hittar du officiell statistik om och från Åland.

Ålands statistik- och utredningsbyrås webbplats