Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kris.ax - Myndigheternas krismeddelanden

På webbplatsen kris.ax finns myndigheternas krismeddelanden.

Läs aktuella krismeddelanden på kris.ax

På den här sidan på regeringen.ax finns information om webbplatsen kris.ax.

Anpassad för mycket trafik och långsamt internet

Kris.ax är byggd på ett sådant sätt att den ska fungera även om det är många som besöker webbplatsen samtidigit. Den är också gjord så att den som har långsamt internet ska kunna se innehållet snabbt. Det är för att så många som möjligt så snabbt som möjligt ska kunna läsa meddelandena som publiceras.

Tillgänglig också med hjälpmedel

Kris.ax är utformad i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer och landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Det tillgänglighetsutlåtande som avses i direktivets artikel 7 hittas i menyn här intill.

Om du som använder webbplatsen kris.ax hittar innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du använda funktionen LÄMNA SYNPUNKTER PÅ SIDAN här nedanför för att berätta det för de som ansvarar för webbplatsen. Berätta vilket material som inte är tillgängligt för dig. Du kan också använda formuläret för att begära att få materialet i ett format som är tillgängligt för dig. Då måste du berätta hur de som ansvarar för webbplatsen kan kontakta dig, du kan till exempel skicka din e-postadress eller ditt telefonnummer. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med landskapsregeringens policy för utlämnande av personuppgifter.

Landskapsregeringens policy för utlämnande av personuppgifter

Kontakta ansvariga för kris.ax

Alarmcentralen

E-postadress: info@alarmcentralen.ax

Telefon: +358 18 19 640

Publicerad 8.1.2020 kl. 15:44
Uppdaterad 17.1.2020 kl. 10:30