Ålex

I Ålex finns de mest väsentliga författningarna som givits ut i ÅFS. Författningarna uppdateras efter hand som det sker ändringar av dem.

I slutet av varje författning finns information om ikraftträdande, ändringar, förarbeten och i vissa fall den EU-lagstiftning som berörs.

Det kan förekomma fel i Ålex. Enda sättet att få fullständig och korrekt kunskap om författningarna är att ta del av ÅFS i pappersform.

Om du hittar fel i Ålex kan du kontakta oss på lagberedningen.mail@regeringen.ax

Uppdaterad till och med ÅFS 2019/99, publicerad den 29 november 2019

Sidor

Publicerad 15.5.2017
Uppdaterad 13.12.2019