Ålex

Ålex är en sammanställning av författningar i en redigerad version där ändringar har tagits in i författningstexten. Författningarna uppdateras efter hand som det sker ändringar av dem.

I slutet av varje författning finns information om ikraftträdande, ändringar, förarbeten och i vissa fall den EU-lagstiftning som berörs.

Det kan förekomma fel i Ålex. Enda sättet att få fullständig och korrekt kunskap om författningarna är att ta del av ÅFS i pappersform.

Om du hittar fel i Ålex kan du kontakta oss på lagberedningen.mail@regeringen.ax

Uppdaterad till och med ÅFS 2024/44, publicerad den 20 juni 2024