Ombyggnad av del av landsväg nr. 800 och utbyte av Kastörsbron (bro nr. 20), Kumlinge kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 18 februari 2021 att fastställa vägplan för ombyggnad av del av landsväg nr. 800, sektion 0 – 441, för utbyte av Kastörsbron (bro nr 20), Kumlinge kommun enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar. Meddelandet anslogs igen den 25.2.2021.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2020/203.