Högskolepraktik på landskapsregeringen

Högskolepraktiken ger dig som studerande en möjlighet att knyta kontakter med landskapsregeringen samtidigt som det är en unik möjlighet för oss att komma i kontakt med kunniga högskolestuderande. Under praktiktiden betalar Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet din praktikantlön, för närvarande ca 1 600 €/mån.

Våra aktuella högskolepraktikplatser hittar du på AMS webbplats

Läs om högskolepraktik på AMS webbplats

Högskolepraktik i Bryssel

Satsar du på en karriär där du får jobba med internationella frågor och intressebevakning? Oavsett om du brinner för EU-rätt, utveckling av ny teknik, internationella relationer, ekonomiska utmaningar eller standardisering av läkemedelsproduktion kan en betald praktikplats vid Ålandskontoret i Bryssel vara en perfekt start. Vi söker varje år två taggade praktikanter som vill vara med och bevaka frågor som är relevanta för Åland, på plats i Bryssel. Arbetsbeskrivningen är bred och ingen vecka är den andra lik. Arbetsuppgifterna kan vara allting från att guida åländska ministrar runt i Bryssel till att bevaka rådsmöten tillsammans med specialsakkunniga från hela EU. 

Praktikplatsen erbjuder insyn i EU:s besluts- och policyprocess från första parkett. Du får även bekanta dig med finska förvaltningsrutiner inom Utrikesministeriet samt träffa praktikanter och representanter från världen över.

Om praktikplatsen

Ålands landskapsregering har möjlighet att erbjuda avlönad högskolepraktik hos landskapsregeringens ministerråd vid Finlands ständiga representation (Finrep) i Bryssel. Praktikperioden sträcker sig oftast över 20 veckor.

Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bl.a. innefattar att förbereda underlag, ta fram rapporter, biträda vid arbetsgruppsmöten och följa arbetet vid EU-institutionerna i ärenden relevanta för landskapet Åland. Dessutom ingår mer praktiska uppgifter som planering och genomförande av besök, möten och extern kommunikation. Arbetsuppgifterna kan även innebära mer självständigt arbete inom avgränsade områden.

Goda kunskaper i engelska samt ett intresse av EU-frågor är en förutsättning. Vi värderar att våra praktikanter har olika bakgrund och bidrar med nya fräscha perspektiv på vår verksamhet. Praktikplatsen är därför öppen att söka för alla högskolestuderanden, oavsett inriktning på studierna och tidigare arbetslivserfarenhet.

Ansökan och behörighet

Ansökningstiden för praktik 2024 gick ut den 15 november. För praktik 2025 och framåt sker två ansökningsomgångar: senast den 15 oktober behöver vi din ansökan för praktik under kommande vår, samt senast den 15 april behöver vi din ansökan för praktik kommande höst.

För att ha möjlighet till en högskolepraktikplats i Bryssel måste du vara heltidsstuderande på högskola eller universitet, lyfta eller ha rätt att lyfta åländskt studiestöd vid ansökningstillfället samt vara i slutskedet av dina studier. Läs mer om reglerna för högskolepraktik på AMS webbplats.

Övrigt

Praktikplatsen är avlönad. För information om nuvarande praktikantlön, se AMS-hemsida.

Frågor besvaras av enheten för rättsliga och internationella frågor, genom ministerråd Anton Nilsson. 

Ansökningsblankett för högskolepraktik i Bryssel på AMS webbplats

Samtidigt som du skickar in din elektroniska ansökan behöver du mejla ett intyg över dina studieprestationer till maileu@regeringen.ax