Högskolepraktik på landskapsregeringen

Högskolepraktiken ger dig som studerande en möjlighet att knyta kontakter med landskapsregeringen samtidigt som det är en unik möjlighet för oss att komma i kontakt med kunniga högskolestuderande. Under praktiktiden betalar Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet din praktikantlön, för närvarande ca 1 600 €/mån.

Våra aktuella högskolepraktikplatser hittar du på AMS webbplats

Läs om högskolepraktik på AMS webbplats

Högskolepraktik i Bryssel

Ålands landskapsregering har möjlighet att erbjuda högskolepraktik hos landskapsregeringens specialrådgivare vid Finlands ständiga representation (Finrep) i Bryssel. Den rekommenderade praktikperioden är 20 veckor under perioden september-januari eller februari-juni (max sex månader).

Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bl.a. innefattar att förbereda underlag, ta fram rapporter, biträda vid arbetsgruppsmöten och följa arbetet vid EU-institutionerna i ärenden relevanta för landskapet Åland. Dessutom ingår mer praktiska uppgifter som planering och genomförande av besök och möten. Arbetsuppgifterna kan även innebära mer självständigt arbete inom avgränsade områden. Meriterande är goda kunskaper i engelska samt ett intresse av EU-frågor.

Ansökningstiden för praktiken går ut årligen den 15 november. Uppge i din ansökan om du önskar praktisera under våren (ca februari-juni) eller under hösten (ca september-januari). Om du inte har någon skillnad om du praktiserar under våren eller hösten kan du även uppge det.

För att ha möjlighet till en högskolepraktikplats i Bryssel måste du vara heltidsstuderande på högskola eller universitet, lyfta eller ha rätt att lyfta åländskt studiestöd vid ansökningstillfället samt vara i slutskedet av dina studier. Läs mer om reglerna för högskolepraktik på AMS webbplats.

Frågor besvaras av enheten för rättsliga och internationella frågor.

Ansökningsblankett för högskolepraktik i Bryssel på AMS webbplats

Samtidigt som du skickar in din elektroniska ansökan behöver du mejla ett intyg över dina studieprestationer till maileu@regeringen.ax