Ålands kulturdelegation

Ålands kulturdelegation är en myndighet som lyder under Ålands landskapsregering och har till uppgift att stöda och utveckla åländskt kulturliv. Delegationen tar beslut om fördelning av stipendier och understöd till kulturarbetare och organisationer. I uppgifterna ingår även att fördela vistelsestipendier till landskapets två gästbostäder, i Eckerö Post- och Tullhus samt på Källskär.

Kulturdelegationen är politiskt tillsatt och består av 7 ordinarie ledamöter samt 2 ungdomsobservatörer som väljs för en 4-årig mandatperiod.

Ålands kulturdelegations webbplats