Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands kulturdelegation

Ålands kulturdelegation är en myndighet som lyder under Ålands landskapsregering och har till uppgift att stöda och utveckla åländskt kulturliv. Delegationen tar beslut om fördelning av stipendier och understöd till kulturarbetare och organisationer. I uppgifterna ingår även att fördela vistelsestipendier till landskapets två gästbostäder, i Eckerö Post- och Tullhus samt på Källskär.

Kulturdelegationen är politiskt tillsatt och består av 7 ordinarie ledamöter samt 2 ungdomsobservatörer som väljs för en 4-årig mandatperiod.

Ålands kulturdelegations webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:42
Uppdaterad 21.5.2015 kl. 13:37