Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafiktillstånd

För att framföra fordon i yrkesmässig trafik måste du ha trafiktillstånd. I landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik definieras yrkesmässig trafik som att motorfordon jämte förare mot betalning ställs till allmänhetens eller viss uppdragsgivares förfogande för person- eller godsbefordran på väg som avses i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland.

Trafiktillstånd krävs för att köra lastbil, buss eller personbil (taxi) i yrkesmässig trafik.

Du behöver inte ha ett trafiktillstånd om du utför

  • godstransporter med traktor som du, som ägare, behöver för lantbruk som du bedriver
  • transporter av lätta varuförsändelser med fordon eller fordonskombination vars totalvikt är högst 3 500 kg
  • transporter avseende uteslutande bärgning och därmed jämförbar bogsering av fordon
  • transporter med ambulansbil, om ambulansbilen innehas av staten, landskapet, kommun, kommunalförbund, sjukhus eller allmännyttigt samfund
  • avfallstransporter med fordon som innehas av kommun eller av kommuner gemensamt

Av definitionen följer också att du som endast distribuerar egna varor inte behöver ha trafiktillstånd.

Ansökan

Du kan ansöka om trafiktillstånd hos Ålands landskapsregering. Vilka krav som ställs beror på vilket trafiktillstånd du söker. Se information om respektive typ av trafiktillstånd.

För beviljande av trafiktillstånd erläggs en avgift om 200 euro.

Publicerad 11.5.2015 kl. 12:40
Uppdaterad 23.7.2021 kl. 10:23