Växtinspektionen

Växtinspektionens huvudsakliga uppgift är att genom inspektion av den åländska växtproduktionen och växtpartier som marknadsförs och importeras, förhindra att farliga växtskadegörare sprids till och på Åland. Farliga skadegörare kan förekomma i växthus, i frukt- och bärodlingar, i plantskolor, i potatis- och sockerbetsodlingar, i plantmaterial och utsäde samt i skog, trävaror och förpackningsmaterial av trä.

Införsel av växter och växtdelar som införs av hobbyodlare inspekteras normalt inte. Samma huvudregler gäller för hobbyodling som för yrkesodling för att förhindra införsel av skadegörare.

Register och registreringsskyldighet

Den som professionellt producerar, säljer eller lagrar växter med vilka farliga växtsjukdomar och skadedjur kan sprida sig, eller importerar eller exporterar produkter som kräver sundhetscertifikat skall registreras. Registreringsskyldigheten gäller regelbunden och kontinuerlig verksamhet.

Registreringsskyldigheten i växtskyddsregistret gäller:

  • Odling/produktion av plantmaterial av växthusväxter, kruk- och gruppväxter, snittblommor, plantskoleväxter, potatis och sättlök.
  • Försäljare/förmedlare av trädgårdsväxter, plantbutiker, potatispackerier och grossistföretag för potatis, marknadsförare av utsädespotatis samt marknads­förare av potatis till andra EU-länder och försäljning av barrträ till EU:s skyddade zoner (Grekland, Irland, Förenade kungariket, Cypern, Korsika).
  • Import (från länder utanför EU): Produkter som kräver sundhetscertifikat: Plantor och annat förökningsmaterial, snittblommor (vissa arter), utsäde (vissa arter), spannmål (vissa arter), frukter, bär och grönsaker (vissa arter), potatis (importförbud från de flesta länder), barrträ, lövträ (vissa arter).
  • Export (till länder utanför EU): Produkter för vilka mottagarlandet kräver sundhetscertifikat: Plantor och annat förökningsmaterial, snittblommor, utsäde, frukter, bär och grönsaker, potatis, trävara, spannmål, växtunderlag samt vid export till Ryssland en del livsmedel och foder, malt.Odlare/företag som producerar eller marknadsför frukter och grönsaker för vilka EU fastställt specifika handelsnormer skall registreras i registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Produkter som har produktspecifika kvalitetskrav är äpplen, citrusfrukter, kiwi, sallat (med undantag av kruksallat), persikor och nektariner, päron, jordgubbar, paprikor, bordsdruvor och tomater.

Den som producerar förpackningsmaterial av trä enligt standarden ISPM 15 skall höra till registret över märkningsrättsinnehavare.

Hur registrerar man sig?

Ta kontakt med växtskyddsinspektören för närmare anvisningar!