Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU-flagga

Landsbygdsutvecklings- programmet 2023 - 2027

Under kommande programperiod kommer Ålands landsbygdsutvecklingsåtgärder att ingå i en CAP-strategiplan som omfattar hela Finland. Landskapsregeringen deltar i utarbetandet av planen och utformar för Åland de åtgärder som kommer att utgöra landskapsregeringens jordbrukspolitik under perioden 2023 - 2027.   

CAP-strategiplanen har lämnats till kommissionen för utvärdering och beslut. De åländska förslagen till interventioner hittar ni under bilagor. Kommissionen har den sista mars lämnat kommentarer till förslaget. Dessa kommentarer på engelska hittar ni också under bilagor. Målsättningen är att Åland och Finland skall behandla och besvara kommentarerna så att strategin skall kunna godkännas till hösten i god tid till att den skall tas i bruk under 2023.

 

Kontaktuppgifter

Sölve Högman, byråchef

Telefon +358 18 25275 eller solve.hogman@regeringen.ax

Publicerad 25.4.2019 kl. 13:50
Uppdaterad 13.4.2022 kl. 10:05