Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landsbygdsutvecklings- programmet 2023 - 2027

Under kommande programperiod kommer Ålands landsbygdutvecklingsåtgärder att ingå i en CAP-strategiplan som omfattar hela Finland. Landskapsregeringen deltar i utarbetandet av planen och utformar för Åland de åtgärder som kommer att utgöra landskapsregeringens jordbrukspolitik under perioden 2023 - 2027.   

Finlands CAP-strategiplan ska överlämnas till Europeiska kommissionen i slutet av december och behandlas av kommissionen under år 2022 för att vara klar att börja tillämpas från och med början år 2023.

Landskapsregeringen ber nu om utlåtanden av allmänheten om de åtgärder som landskapsregeringen föreslår att ska ingå i den gemensamma CAP-strategiplanen. Förslaget finns till höger under bilagor.

Lämna ditt utlåtande skriftligt till landskapsregeringen antigen per post eller per e-post på adressen LBU2021@regeringen.ax senast den 1 november 2021.

Kontaktuppgifter

Sölve Högman, byråchef

Telefon +358 18 25275 eller solve.hogman@regeringen.ax

Publicerad 25.4.2019 kl. 13:50
Uppdaterad 13.10.2021 kl. 12:38