Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU-flagga

Landsbygdsutvecklings- programmet 2023 - 2027

Under kommande programperiod kommer Ålands landsbygdsutvecklingsåtgärder att ingå i en CAP-strategiplan som omfattar hela Finland. Landskapsregeringen deltar i utarbetandet av planen och utformar för Åland de åtgärder som kommer att utgöra landskapsregeringens jordbrukspolitik under perioden 2023 - 2027.   

Ålands landskapsregering höll den 29 september 2022 ett informationstillfälle om Ålands delar i den nya CAP-strategiplanen som innehåller beskrivningen av de olika jordbruksstöden för perioden 2023-2027. En inspelning från informationstillfället kan ses via den här länken  och presentationerna från informationstillfället kan ses under bilagor till höger.

EU-kommissionen har i slutet av augusti godkänt Finlands Cap-strategiplan för perioden 2023-2027. De åländska delarna av planen hittas under bilagor här till höger på sidan. De flesta av åtgärderna i planen är bekanta. Som en övergripande målsättning är att planen skall stimulera produktivt lantbruk och syftar till att minska byråkrati och göra det enklare för företagare på landsbygden. Cap-strategiplanen börjar genomföras från 1 januari 2023 i etapper. De första delarna som startar är åtgärden för djurens välfärd och leader.

Kontaktuppgifter

Sölve Högman, byråchef

Telefon +358 18 25275 eller solve.hogman@regeringen.ax

Publicerad 25.4.2019 kl. 13:50
Uppdaterad 4.10.2022 kl. 14:14