Ålands gymnasium

Myndigheten Ålands gymnasium består av två skolor: Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Ålands lyceum ansvarar för den allmänbildande gymnasieutbildningen och Ålands yrkesgymnasium ansvarar för den grundläggande yrkesutbildningen.

I myndigheten ingår också en avdelning för vuxenutbildning som ansvarar för utbildning och fortbildning för vuxna.

Ålands gymnasiums webbplats