En enkel kartbild över Åland i två blå färger

Kartor och geografisk information, GIS

Kartor och geografisk information är viktiga underlag för landskapsregeringens verksamhet.

I vår öppna kartportal kan du bekanta dig med bl.a. naturskyddsområden, fornminnen och låglänta områden. Kartinformationen baseras på kartdata från landskapsregeringen samt Lantmäteriverket. 

Länk till landskapsregeringens kartportal