En enkel kartbild över Åland i två blå färger

Kartor och geografisk information, GIS

Kartor och geografisk information är viktiga underlag för landskapsregeringens verksamhet.

I vår öppna kartportal kan du bekanta dig med bl.a. naturskyddsområden, fornminnen och låglänta områden. Kartinformationen baseras på kartdata från Landskapsregeringen samt Lantmäteriverket. Mera information finns i webbkartorna.

Landskapsregeringens webbkartor

Begränsningar i vägnätet

Kulturarv

Låglänta områden

Naturskyddsområden

Vattenmiljö

Samtliga kartor finns också tillgängliga via vår kartportal.

Landskapsregeringens kartportal

Publicerad 6.3.2017
Uppdaterad 15.5.2017