Social- och miljöavdelningen

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.

Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Avdelningen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Ålands hälso- och sjukvård.

Byråer vid social- och miljöavdelningen

Allmänna byrån

Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområden.

Socialvårdsbyrån

Socialvårdsbyrån handlägger ärenden som gäller utkomstskydd, främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem.

Hälso- och sjukvårdsbyrån

Hälso- och sjukvårdsbyrån handlägger ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Miljöbyrån

Miljöbyrån handlägger ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård.