Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU-flagga

Ålands strukturfondsprogram 2021-2027

Ålands landskapsregering har den 31 mars 2022 godkänt ett förslag till ett nytt strukturfondsprogram för programperioden 2021-2027 med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf och Europeiska socialfonden, ESF+. Programförslaget har inlämnats till EU-Kommissionen som senast tre månader efter att programmet skickades in ska lämna sina synpunkter. Ett beslut av kommissionen kan således väntas sommaren/hösten 2022.

Programmet har utarbetats i brett partnerskap med Ålands Näringsliv r.f., Företagarna på Åland r.f., Visit Åland r.f., Storföretagsgruppen på Åland , Högskolan på Åland och Ålands gymnasium, Ålands ombudsmannamyndighet oberoende myndighet på Åland, Ålands Handikappförbund r.f.,  Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet, fackliga företrädare för arbetsmarknadsparterna, Ålands kommunförbund, Mariehamns stad, Integrations-samordnaren och ungdomssamordnaren på Regeringskansliet, Infrastrukturavdelningen, Utbildnings- och kulturavdelningen, social och miljöavdelningen. 

På de här sidorna kommer landskapsregeringen att informera om det fortsatta arbetet, kommande utlysningar och publicera relevanta styrdokument och annan erforderlig information.

Publicerad 25.4.2019 kl. 14:52
Uppdaterad 8.4.2022 kl. 12:59