Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands strukturfondsprogram 2021-2027

Ålands strukturfondsprogram 2021 - 2027 på remiss

Ålands landskapsregering har utarbetat ett förslag till ett nytt strukturfondsprogram för programperioden 2021-2027 med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf och Europeiska socialfonden, ESF+. Landskapsregeringen begär in utlåtanden av allmänheten om de åtgärder som landskapsregeringen föreslår att ska ingå i programmet.

Förslaget kan hämtas under fliken bilagor till höger.

Lämna ditt utlåtande skriftligt till landskapsregeringen antingen per post eller per e-post senast den 8 november 2021.

Kontaktuppgifter

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 Mariehamn

Åland, Finland

e-post: registrator@regeringen.ax

Susanne Strand, byråchef, susanne.strand@regeringen.ax

Tomas Fellman, ESF-ansvarig, tomas.fellman@regeringen.ax

Christel Lindholm, programkoordinator, chris.lindholm@regeringen.ax

 

Informationstillfälle om sammanhållningspolitiken 2021-2027

 

Den 22 maj ordnar Europeiska kommissionen och Ålands landskapsregering ett gemensamt tillfälle för att presentera Landsrapporten 2019 för Finland och Åland.

Från Kommissionen presenterar Laurent Sens, DG EMPL, Samu Tuominen, DG Regio och Juuso Stenfors, DG EMPL Landsrapporten med kommissionens prioriteringar inför nästa programperiod.

Från Ålands landskapsregering presenterar Linnéa Johansson sin respons på Landsrapporten.

Tillfället avslutas med en gemensam diskussion med möjlighet att ställa frågor.

Välkomna till mötesrum Sälskär den 22 maj kl. 13.00 i Ålands lagting!

Programmet för dagen finns bland bilagorna här på sidan

Seminariet hålls på engelska.

Publicerad 25.4.2019 kl. 14:52
Uppdaterad 19.10.2021 kl. 08:37