Redovisningsbyrån

Redovisningsbyrån handlägger ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning. I redovisningsbyrån ingår löneenheten, som sköter utbetalningen av löner och övrig registerföring.

Frågor gällande att skicka fakturor till Ålands landskapsregering

E-post: kassan@regeringen.ax

Frågor gällande fakturor från Ålands landskapsregering

E-post: kundfaktura@regeringen.ax