Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Entrén till Ålands representation

Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors är Ålands landskapsregerings representationskontor i övriga Finland. Verksamhetens syfte är att verka proaktivt inom de politikområden som ligger inom både riksdagens och lagtingets lagstiftningsbehörighet. Därutöver syftar verksamheten till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan Åland och övriga Finland samt verka för hög kännedom om och positiv attityd till Åland hos såväl beslutsfattare som opinionsbildare.

Till representationens verksamhetsuppgifter hör bl.a. att bistå vid Ålands landskapsregerings och Ålands lagting kontakter med Finlands riksdag och regering, statliga och andra myndigheter samt intresseorganisationer i riket. Ålands representation i Helsingfors ska främja och arrangera besök till Åland i olika former samt initierar, deltar i och arrangerar vid behov seminarier och andra forum. Därtill medverkar Ålands representation i Helsingfors i olika evenemang för att synliggöra Åland tillsammans med andra relevanta aktörer.

Besöksadress

Annegatan 22 A 3
00100 Helsingfors 

Publicerad 15.5.2015 kl. 15:30
Uppdaterad 6.9.2022 kl. 15:22