Miljöbyrån

Miljöarbetets övergripande målsättning är ett ansvarsfullt användande av våra tillgångar för att bevara naturen och livsbetingelser för människan som en del av naturen. Visionen är ett hållbart, välmående och konkurrenskraftigt Åland. Miljöbyrån handlägger ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård.

Miljöbyråns uppgift är att utveckla den åländska miljölagstiftningen. Miljöbyrån har också olika tillsynsuppgifter inom miljöområdet och beviljar flera olika tillstånd särskilt enligt naturvårdslagen.