Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hotade arter och livsmiljöer

10,5 % av de finländska arterna är hotade, det vill säga de riskerar att försvinna från Finland. Detta framkommer från den senaste bedömningen, så kallade röda listan, som miljöministeriet och Finlands miljöcentral har gjort 2010.

Av kärlväxterna är 16,3 % hotade, av däggdjuren 18, 6 % och av fåglarna 24, 5 %. Även om man inte har gjort en skild röd lista på Åland, är det sannolikt att ungefär samma andel av arter är hotade här. En preliminär lista över hotade åländska arter håller på att tas fram.

Även livsmiljöer (biotoper) kan vara hotade. Senast en bedömning av hotade naturtyper i Finland gjordes, inkluderandes Åland (2008).

Läs hotbedömningen på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst

Den finska hotbedömningen (som också kallas den finska röda listan) från år 2010 hittar man på miljöministeriets webbplats.

Röda listan 2010 del 1 som pdf på miljöministeriets webbplats

Röda listan 2010 del 2 som pdf på miljöministeriets webbplats

Även många andra länder gör röda listor över sina hotade arter oftast var femte eller var tionde år. Även EU och till exempel IUCN (International Union for Conservation of Nature) har egna röda listor.

Sök svenska rödlistade arter på SLU:s webbplats 

Läs om EU:s röda lista på kommissionens webbplats 

Läs IUCN:s röda lista på listans egen webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 09:42
Uppdaterad 28.12.2016 kl. 10:14