Foder

Det primära ansvaret för fodersäkerheten ligger hos foderföretagaren. Spårbarheten säkerställs av foderföretagarnas skyldighet att föra journal över varifrån fodret kommer och vart det levereras.  Under fliken import kan ni läsa mer om vad som gäller vid import av foder.

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien ska en foderföretagare lämna in en anmälan om registrering till Ålands landskapsregering. Foder som ska ges åt djur, undantag sällskapsdjur, får skaffas endast från registrerade foderföretagare eller primärproducenter. Landskapsregeringen har två register; ett för primärproduktion av foder och ett för företag som handlar med fodermedel. Se bilagor här intill. Mer om hur och när man behöver registrera sig finns det information kring under fliken registrering.

Lagstiftning

På Åland gäller Landskapslag 2022:41 om tillämpningen av foderlagen på Åland samt Landskapsförordning 2022:42 om tillämpningen på Åland av vissa riksförfattningar om foder.

Den finländska foderlagen och författningarna gäller som blankettlagar på Åland med de undantag som finns i landskapslagstiftningen. Register över godkända fodertillsatser finns på Europeiska kommissionens webbplats. Direkta länkar till aktuell lagstiftning hittar du här.