Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utvecklingsprojekt

Utbildningsbyrån utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde genom att bl.a. utarbeta centrala mål- och styrdokument, utfärda anvisningar och stöda lärarnas kompetensutveckling.

Aktuella projekt inom utbildningsbyrån:

Digitala lärmiljöer är ett program som syftar till att skapa en likvärdig undervisning med fjärr- och distansarbete. Syftet är att utveckla undervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stöda kunskapsutvecklingen. Programmets huvudman är Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) i Sverige och Åland representeras av Högskolan på Åland, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola samt Mariehamns medborgarinstitut. Styrgruppsmedlem och processledare är Carola Eklund. 

Publicerad 8.5.2015 kl. 10:34
Uppdaterad 24.6.2021 kl. 16:15