Utvecklingsprojekt

Utbildningsbyrån utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde genom att bl.a. utarbeta centrala mål- och styrdokument, utfärda anvisningar och stöda lärarnas kompetensutveckling.

Aktuella projekt inom utbildningsbyrån:

Digitala lärmiljöer är ett program som syftar till att skapa en likvärdig undervisning med fjärr- och distansarbete. Syftet är att utveckla undervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stöda kunskapsutvecklingen. Programmets huvudman är Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) i Sverige och Åland representeras av Högskolan på Åland, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola samt Mariehamns medborgarinstitut. Styrgruppsmedlem och processledare är Carola Eklund.