Slutrapport om nytt landskapsandelssystem

Arbetet med att ta fram ett nytt landskapsandelssystem skedde i projektform och resulterade i en slutrapport med ett förslag. Rapporten skickades ut på remiss vilket ledde till att vissa ändringar genomfördes innan finansavdelningen överlämnade slutrapporten till lagberedningen. Slutrapporten med tillhörande underlag, landskapsregeringens analys av de inlämnade remissvaren och en avvikande åsikt finns bland bilagorna.

Notera att de presentationer som finns i bilagorna är kopplade till remissversionen av rapporten och att vissa skillnader därför kan finnas jämfört med slutrapporten. Presentationerna inkluderar en berättarröst. Använd "visa bildspel" för att lyssna.