Växthälsa - växtskyddsmedel

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen på Åland sker i huvudsak digitalt.

Utbildningen är inte obligatorisk men är till stor hjälp för att klara examen. Kurspris är 70 euro + moms.

Växtskyddsexamen är obligatorisk för alla som i arbetet använder växtskyddsmedel. Som en tjänst till åländska aktörer, vars verksamhet förutsätter växtskyddsexamen, tillhandahåller Ålands landskapsregering en kostnadsfri examen.

Länk till den inspelade utbildningen samt möjlighet att avlägga examen nås via Ålands Hushållningssällskaps webbsida. Följ instruktionerna på webbsidan.

Frågor gällande utbildningen ställs till Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, telefon 04575267303.

Frågor gällande examen ställs till växtskyddsinspektör Annika Hollsten, telefon 018-25293.

 

Växtskyddsmedel och växthälsa

Växtskyddsmedel är produkter som används för att;

  • skydda växter och växtprodukter från växtskadegörare det vill säga skadedjur och växtsjukdomar
  • förstöra oönskade växter eller växtdelar eller förhindra skadlig tillväxt av växter, det vill säga ogräsbekämpning
  • påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring, det vill säga tillväxtreglerande medel
  • inverka på växtprodukternas hållbarhet, i den mån dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser om tillsatsämnen för livsmedel.

Växtskyddsmedel skall godkännas separat i varje EU-land. I Finland får ett växt­skyddsmedel endast användas eller släppas ut på marknaden om det är godkänt av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Landskapsregeringen för, genom Tukes, ett register över växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Endast medel som finns i det finska registret får säljas och användas på Åland. Detta betyder att all införsel av växtskyddsmedel från andra platser än från riket är förbjuden.

Växtskyddsmedlen är kategoriserade enligt användargrupp; yrkesanvändare och konsumenter. För att få använda växtskyddsmedel i arbetet skall användaren ha ett intyg på en giltig växtskyddsexamen. Växtinspektionen vid Ålands landskapsregering handhar examen på Åland. Även den som köper eller säljer växtskyddsmedel avsedda för yrkesmässigt bruk skall ha avlagt växtskyddsexamen. Växtskyddsexamen är i kraft 5 år.

Listor över godkända medel för yrkesbruk, konsumentbruk och ekologisk växtodling och djurhållning finns som bilagor.