Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Växthälsa - växtskyddsmedel

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen

Växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen på Åland sker i huvudsak digitalt.

Utbildningen är inte obligatorisk men är till stor hjälp för att klara examen. Kurspris: 70 € + moms.

Växtskyddsexamen är obligatorisk för alla som i arbetet använder växtskyddsmedel. Som en tjänst till åländska aktörer, vars verksamhet förutsätter växtskyddsexamen, tillhandahåller Ålands landskapsregering en kostnadsfri examen.

Länk till den inspelade utbildningen samt möjlighet att avlägga examen nås via Ålands Hushållningssällskaps webbsida . Följ instruktionerna på webbsidan.

Frågor gällande utbildningen ställs till Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, tel. 0457 526 7303.

Frågor gällande examen ställs till växtskyddsinspektör Annika Hollsten, tel. 018 - 25 293.

 

Växtskyddsmedel är produkter som används för att

  • skydda växter och växtprodukter från växtskadegörare (bekämpningsmedel mot skadedjur och växtsjukdomar)
  • förstöra oönskade växter eller växtdelar eller förhindra skadlig tillväxt av växter (ogräsbekämpning)
  • påverka växternas livsprocesser på annat sätt än som näring (tillväxtreglerande medel)
  • inverka på växtprodukternas hållbarhet, i den mån dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser tillsatsämnen för livsmedel.

Ett växtskyddsmedel får släppas ut på marknaden eller användas endast om det är godkänt att användas som växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes besluter om godkännande av preparat avsedda som växtskyddsmedel.

Landskapsregeringen för, genom Tukes, ett register över i Finlands godkända växtskyddsmedel (finns endast tillgänglig på finska). Endast preparat som finns i det finska registret får säljas och användas. Detta betyder att all införsel av växtskyddsmedel från andra platser än från riket är förbjuden. Vid frågor om växtskyddsmedel och användning av dessa, kontakta växtskyddsinspektör Annika Hollsten

Växtskyddsmedel lämpliga för ekologiska odlare, yrkesmän och konsumentbruk hittar du som bilagor till höger.

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:12
Uppdaterad 21.6.2022 kl. 12:23