Ålands museum

Till Ålands museums uppgifter hör att förvalta de landskapsägda samlingarna och sevärdheterna. Det publika arbetet omfattar utställningar, museipedagogiskt arbete och visningar.

Ålands museums verksamhet är till stora delar samlad i huvudbyggnaden i Mariehamn, vid Storagatan 1. I byggnaden finns bland annat:

  • Ålands kulturhistoriska museum 
  • Ålands konstmuseum

Till Ålands museums samlingar hör:

  • etnologiska samlingen
  • arkeologiska samlingen
  • textilsamlingen
  • konstsamlingen
  • fotosamlingen och
  • ljud & filmsamlingen

I byrån ingår också kulturarvsenheten som bl.a. har hand om verksamheten vid Kasteholms slott, Jan Karlsgården och Eckerö post- och tullhus.