Hjälp och stöd vid psykiska problem

Vuxenpsykiatriska mottagningen erbjuder bedömning och psykiatrisk behandling för patienter som är 18 år och äldre. Akuta ärenden tas om hand omgående medan icke-akuta ärenden fördelas via en väntelista.

Psykiatriska kliniken har även en rådgivande telefontjänst (+358 18 535100) som man kan kontakta vardagar mellan 8-12.

Då man vid andra tidpunkter behöver brådskande hjälp på grund av psykisk kris skall man vända sig till akutmottagningen vid sjukhuset.

Läs om vuxenpsykiatriska mottagningen på ÅHS webbplats

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 15.6.2016