Hjälp och stöd vid psykiska problem

Vuxenpsykiatriska mottagningen erbjuder bedömning och psykiatrisk behandling för patienter som är 18 år och äldre. Akuta ärenden tas om hand omgående medan icke-akuta ärenden fördelas via en väntelista.

Psykiatriska kliniken har även en rådgivande telefontjänst (+358 18 535100) som man kan kontakta vardagar mellan 8-12.

Då man vid andra tidpunkter behöver brådskande hjälp på grund av psykisk kris skall man vända sig till akutmottagningen vid sjukhuset.

Läs om vuxenpsykiatriska mottagningen på ÅHS webbplats