Allmänna byrån

Allmänna byrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Till allmänna byrån vänder du dig om du som företagare funderar på att utveckla eller expandera ditt företag eller om du funderar på att starta upp ett nytt företag och undrar över vilka finansieringsmöjligheter som landskapsregeringen kan erbjuda.

Allmänna byrån administrerar olika former av stöd som riktar sig till dig som är en juridisk person, dvs enskild näringsidkare, kommanditbolag, öppet bolag, aktiebolag, andelslag eller övriga samfund. Finansiering kan sökas för olika projekt, investeringar, kompetensutveckling, marknadsföring och internationalisering eller för olika verksamheter i skärgårdskommunerna.

Till allmänna byrån hör även landsbygdsutvecklaren vid Ålands landsbygdscentrum.

Ålands landsbygdscentrums webbplats