Jaktkort

För att få bedriva jakt i landskapet krävs avlagd jägarexamen samt erlagd jaktvårdsavgift. För personer bosatta utanför Åland som avser jaga på Åland krävs åländskt jaktkort. Rätt att lösa jaktkort har den som har en motsvarande jägarexamen i hemlandet.

Den som innehar ett jaktkort omfattas från och med betalningsdatumet till slutet av jaktåret (31 juli) av en jägarförsäkring som gäller vid jakt och skytte på Åland. Men även vid jaktresor inom Norden samt övriga EU-länder.

Se bilaga här intill för försäkringsvillkor. 

 

Enklast fås jaktkortet genom att skicka in sitt jaktkort/jägarbevis där det framgår namn, adress och födelsetid till kontaktperson Katarina Lindqvist. Jaktvårdsavgiften är 35 euro från och med 1.8.2014.

 

Jägarexamen

Kursmaterial (Handledning för jägarexamen) fås i bokhandeln. Jägarexamen kan du avlägga genom att kontakta en examinator i din kommun.

 

Nu finns jaktkortet digitalt

Där hittar du ditt jaktkort digitalt. Förutom uppgifter om jaktkortets och älgskjutprovets giltighet så kommer du även att kunna ha digitala kartor över dina jaktmarker samt jaktlag direkt sammankopplade till dig i din mobil eller din dator. Du kommer även att till ditt jaktkort kunna koppla e-post samt telefonnummer vilket gör att jaktförvaltningen enklare kan nå dig. I portalen kommer även jaktenheten att kunna publicera nyheter och information som vi tror intresserar och berör jägarkåren. Jaktportalen hittar du under adressen https://jakt.regeringen.ax.

Första gången du ska logga in använder du ditt jaktkortsnummer och födelsetid (födelsedatum anges enligt ddmmyy).

Genast efter det skapar du ett konto med en fungerande epost-adress samt ett lösenord som du själv väljer. Efter det kan du börja utnyttja ditt digitala kort. Om du ännu inte betalt ditt jaktkort så kan göra det i portalen, detta fungerar både med kreditkort och internetbank.