Socialvårdslagen

Den 1.1.2021 träder landskapslag (2020:12) om socialvård i kraft. Den aktuella lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling.

Under "Bilagor" här intill hittar du handböcker, guider och den information som landskapsregeringen gett om lagen.

Om du har en fråga om bestämmelserna i den nya socialvårdslagen som inte besvaras av det stödmaterial som landskapsregeringen publicerat kan du rikta din fråga till ansvarig kontaktperson för socialvårdslagen. Kontaktuppgifterna hittar du här intill.