Sjösäkerhetskurser

Grund- och fortbildningskurser i sjösäkerhet och brandbekämpning arrangeras vid Ålands sjösäkerhetscentrum där det finns tillgång till brandövningsanläggning, övningsbassäng och övningshamn.

Kursverksamheten riktar sig till sjöfarare, företag, rederier och privatpersoner.

Ålands sjösäkerhetscentrum ingår tillsammans med Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium i Alandia Shipping Academy, ASA.

Läs om sjösäkerhetskurser på ASA:s webbplats.